ການຊ່ວຍເຫຼືອ ວນກ ຜ່ານມາ

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອ ອ່ານທັງໝົດ

ຝຶກອົບຮົມ

ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນບັນຊີເງິນສົດ ສໍາລັບ ຈນກ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຶກອົບຮົມ

ຊຸດຝຶກ​ອົບຮົມ​​ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ  ໃນ ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 3 – 7 ເມສາ ປີ 2023, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຶກອົບຮົມ

ຈັດຝຶກອົບຮົມລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ MSME A2F-ESR.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຕິດຕາມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະກຳ

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST – Assignment title: National Consulting Firm for Conducting MSME Enterprise Survey 2024

A2F

Request for Expression of Interest – National Consulting Firm for Conducting...

REQUEST FOR EXPRESS OF INTEREST (INDIVIDUAL CONSULTANT) Full-time National Consultant Monitoring and Evaluation Officer – LA-MSMEPA-3.4.10-CS-INDV

MSME-A2F-ESR

Ministry of Industry and Commerce MSME Promotion Agency         MSME Access...

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບ 18 ປີ ຂອງກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຕ່ ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2005 – 17 ສິງຫາ 2023.

ຂ່າວສຳຄັນ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບ 18 ປີ ຂອງກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ທສວ ລົງຕິດຕາມໂຄງການ ປັບປຸງ ເເລະ ພັດທະນາສີໄມ້ລາຍມືດ້ານຫັດຖະກໍາໃນຍຸກ New Normal

ຂ່າວສຳຄັນ

ກອງເລຂາກອງທຶນສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເເລະ ກາງ (ທສວ) ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສີໄມ້ລາຍມືດ້ານຫັດຖະກຳໃນຍຸກ New Normal...

ການຮ່ວມມືກັບບັນດາ   ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ກສວ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການສາກົນ ໃນການສົ່ງເສີມ ວນກ ເຊັ່ນ: ວຽກງານການເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນຂອງ ວນກ, ວຽກງານການສົ່ງເສີມດ້ານຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ການສ້າງກຸ່ມສຳພັນທຸລະກິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການ